ข่าวกิจกรรม

  • YRA จัดอบรมหลักสูตร Sport Riding Skill ให้กับประชาชนทั่วไป

    จบการอบรมไปอีกหนึ่งรุ่น  สำหรับการอบรมหลักสูตร  Sport Riding Skill  หรือการขับขี่รถจักรยานยนต์แบบสปอร์ต  ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ Yamaha  R3 , Yamaha R15  และ Yamaha Exciter 
    อ่านต่อ