ข่าวกิจกรรม

  • YRA จัดอบรม การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้กับลูกค้าบริษัท เหรียญไทยมอเตอร์ไซค์ จำกัด

    เมื่อวันเสาร์ที่  4  ตุลาคม  พ.ศ.2557  ที่ผ่านมา  สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า(YRA)  จัดอบรมหลักสูตร  การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์  ให้กับลูกค้าบริษัท  เหรียญไทยมอเตอร์ไซค์  จำกัด 
    อ่านต่อ
  • บรรยากาศการอบรม การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้กับบริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด และประชาชนทั่วไป

    สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า(YRA)  จัดอบรม  การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์  ให้กับบริษัท  ไทย  ออโต้  คอนเวอชั่น  จำกัด  และประชาชนทั่วไป 
    อ่านต่อ
1 2 3 4