ข่าวกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการอบรม Sport Riding Skill จังหวัดนครราชสีมา

สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า(YRA)  ร่วมกับ  บริษัท  สิบสีมามอเตอร์  จำกัด  จัดอบรม  หลักสูตร  Sport  Riding  Skill  ให้กับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่รถจักรยานยนต์แบบสปอร์ต  เมื่อวันอาทิตย์ที่  21  มิถุนายน  2558  ที่ผ่านมา  การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณนลินรัตน์  ชาญวิมลวัฒน์(ผู้จัดการทั่วไป บริษัท  สิบสีมามอเตอร์  จำกัด)  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้