ข่าวกิจกรรม

YRA จัดอบรม การขับขี่รถจักรยานยนต์สำหรับมือใหม่ ให้กับประชาชนทั่วไป

เมื่อวันอังคารที่  23  มิถุนายน  พ.ศ.2558  ที่ผ่านมา  สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA) จัดอบรมหลักสูตร  การขับขี่รถจักรยานยนต์สำหรับมือใหม่ (How To Ride Program)  ให้กับประชาชนทั่วไป  ที่ยังขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่เป็นหรือไม่แข็งแรง  ได้มาเรียนรู้เทคนิคและทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย   ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ 02-7408000 ต่อ 8001  หรือทางเฟสบุ๊ค  YRA  Thailand