ข่าวกิจกรรม

YRA จัดอบรม ขับขี่ปลอดภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อวันอังคารที่  7  กรกฎาคม  2558  ที่ผ่านมา  สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า(YRA) ร่วมกับแผนก CBU Business Development  จัดอบรม  ขับขี่ปลอดภัย  ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล  กองบัญชาการกองทัพไทย  ได้มาเรียนรู้เทคนิคและทักษะการขับขี่จากครูฝึกสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า  เพื่อที่จะก้าวไปสู่การขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์   พร้อมนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พันเอก วรดร วรกิตติเดชากร (ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล  กองบัญชาการกองทัพไทย)  กล่าวให้โอวาทและวัตถุประสงค์การอบรม  และคุณธีระพงษ์  แสงทอง(ผู้จัดการส่วนสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า)  กล่าวต้อนรับพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้